La recerca recent al nostre grup inclou el desenvolupament d’un antiimant per la invisibilitat del camp magnètic, la modelització de la levitació magnètica de superconductors amb aplicació a trens levitants (maglev), estudis per optimitzar nanopartícules magnètiques per usos mèdics, o la cerca d’estratègies per millorar el corrent crític de superconductors mitjançant la interacció amb materials ferromagnètics. A més, el nostre grup ha participat en projectes a gran escala com el projecte Supercable pel desenvolupament i construcció d’un cable superconductor, que va representar un rècord mundial de corrent per un cable de distribució elèctrica. A continuació llistem les nostres línies de recerca (en anglès).

Critical current and magnetic properties of coated conductors and superconducting thin films and bulks

Superconducting levitation and applications to Maglev technology

Demagnetizing effects in magnetic and superconducting materials

Cloaking of magnetic fields and dc metamaterials

Magnetic properties of superconductor-magnetic hybrid systems

Ferromagnetic nanoparticles and application to MRI

Micromagnetic simulation in ferromagnetic systems

Quantum magnetomechanics with levitating superconducting microspheres