Els membres del TXICC tenen una àmplia producció científica. En aquest web es llisten les publicacions fins al 2022 agrupades d’acord amb les línies de recerca del grup.

La llista actualitzada de les contribucions es pot trobar al Portal de Recerca de la UAB organitzades per tipologia. La majoria de les publicacions estan disponibles en accés obert al Diposit Digital de la UAB.

Traducció i interpretació entre el xinès i el català/castellà

Lingüística contrastiva entre el xinès i el català/castellà

Didàctica del xinès com a llengua estrangera

Didàctica del xinès per a fins específics (llengua per a traductors)

La comunicació intercultural entre la cultura espanyola i la xinesa

Anàlisi crítica del discurs sobre la llengua xinesa i la representació de l’altre xinès