L’SDE i la Subdirecció General de Promoció Cultural, col·laboren en aquesta segona jornada de formació adreçada als responsables de gestió i tècnics dels espais escènics i musicals, del sector públic i privat. 

Objectius
Formar en accessibilitat les persones programadores i tècniques dels equipaments escènics i musicals, d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre,d’accessibilitat, que té per objecte establir les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

Finalitats

Exposar les idees bàsiques de la nova Llei d’accessibilitat i la seva aplicació pràctica als equipaments escènics i musicals.
Garantir que les persones amb discapacitat puguin participar de manera activa i en igualtat de condicions en les arts escèniques i musicals.

Les persones assistents al curs podran:

a. Entendre les característiques i les necessitats específiques de les persones amb discapacitat.
b. Considerar aquests col·lectius en la programació de les activitats escèniques.
c. Conèixer les aplicacions pràctiques de la Llei d’accessibilitat en l’àmbit de les arts escèniques.
d. Identificar les barreres que dificulten l’accés dels col·lectius amb discapacitat a aquest tipus d’activitats i dissenyar-ne les solucions corresponents.

PDF Curs d’accessibilitat als espais escènics i musicals

Programa: http://sde.cultura.gencat.cat/cultura/curs-d’accessibilitat-als-espais-escenics-i-musicals_ad_1574_ambit.html