La Biblioteca d’Humanitats presta servei als grups de recerca de les facultats  de Filosofia i Lletres, d’Educació, de Psicologia i de Traducció i Interpretació en el desenvolupament de projectes web.

Aquest servei està adreçat al personal acadèmic que formi part d’un grup de recerca, el responsable del qual podrà sol·licitar la creació d’una pàgina web.
Les pàgines estan adaptades a les pautes i plantilles elaborades per la Oficina Autònoma Interactiva Docent (OAID).
Aquests webs poden ser creats  per donar visibilitat als projectes i publicacions dels propis grups d’investigació, però també per jornades, congressos que organitzin o exposicions que s’elaborin en col·laboració amb la Biblioteca, tot i que aquesta no es responsabilitza de les informacions contingudes.