AFIN : és un grup interdisciplinari i interuniversitari d’investigació bàsica i aplicada en ciències socials, humanes i de la salut. AFIN està integrat per professionals dels camps de l’antropologia social, les ciències de l’educació, el dret, la medicina, la psicologia, la sociologia i el treball social.

 

ARAEM : l’objectiu principal d’aquest grup de recerca és l’estudi de les societats pageses medievals mitjançant els procediments propis de l’arqueologia i de l’anàlisi dels textos. De manera específica, aquest estudi comprèn els espais de cultiu, els sistemes de conreu, les plantes, la gestió de les collites, les formes d’organitzar les feines pageses, i la connexió de l’agricultura amb la ramaderia i amb les àrees incultes, en diferents societats medievals.

 

Arxiu OccitàArxiu Occità : L’Arxiu Occità va ser creat l’any 1995 a fi de difondre el fet occità i alhora la llengua occitana a la societat catalana. Té la seva implantació a l’Institut d’Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 

Cátedra José Agustín Goytisolo:  vinculada a  la Facultat de Filosofia i Lletres, concretament al Departament de Filologia Espanyola, acull el fons documental del poeta José Agustín Goytisolo, i el seu objectiu principal és potenciar i difondre la seva obra i la de la seva generació.

 

cien1.fw.pngEl grup de recerca CIEN estudia els usos lingüístics bilingües i multilingües des de la perspectiva de la sociolingüística crítica. Aquest grup treballa sobre qüestions d’importància teòrica i pràctica per a entendre la llengua i la societat..

 

cedid.pngEl Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies és un centre d’estudi i recerca propi de la UAB format per més d’un centenar d’investigadors de diferents disciplines –historiadors, filòlegs, politòlegs, comunicòlegs, sociòlegs, economistes– especialitzats en l’estudi d’aquest període històric.

 

ClassicHum. Cultura clàssica. Grau Humanitats UAB : pàgines creades com a complement a les assignatures obligatòria Cultura Clàssica I i Cultura Clàssica II de la titulació d’Humanitats de la UAB. Ofereixen materials de suport a tots els estudiants i en particular a aquells que, per raons diverses, en moments determinats del curs, no poden assistir a classe.

 

Dante and the arts : pàgina web que neix com a resultat de la col·laboració entre el UCLA Center for Medieval and Renaissance Studies i l’Institut d’Estudis Medievals (Universitat Autònoma de Barcelona, Spain). L’objectiu principal del web és la influència de la Divina Comèdia de Dante a les arts visuals del seu temps i dels dos segles següents.

 

GECThe Research Group on Economic Geography (GEC), creat l’any 1993. Durant aquests anys ha desenvolupat recerca en diversos camps de la geografia econòmica.

 

 

Fontes Eurasiae Septentrionalis Antiquae et Medii Aevi: recull les activitats d’aquest grup de recerca dedicat a l’estudi de les fonts literàries i epigràfiques clàssiques i orientals relatives a la història dels pobles d’Euràsia Central antiga i medieval.

 

Grup dgeografiaplicada.pnge Geografia Aplicada (GA): és un grup multidisciplinari que es centra en una interpretació més inclusiva de temes socials i territorials per assolir els límits més alts de la recerca i la ciència.

 

Grau d'estudis clàssicsGrau d’Estudis Clàssics. Projecte AGAUR : Projecte d’innovació docent finançat per l’AGAUR amb l’objectiu de dissenyar activitats d’aprenentatge que serveixin per avaluar les competències del nou Grau en Estudis Clàssics de la UAB.

 

GarbGrup d’Art del Renaixement i del Barroc : Aglutina investigadors de l’àmbit de la història de l’art a l’època moderna que treballen incansablement en el món de la investigació i recerca des de l’any 1994.

 

greal.fw_0.pngGREAL: aquest grup de recerca centra la seva activitat  en dos tipus de tasques fonamentals : la recerca en didàctica de la llengua i la literatura i la transferència de coneixement a partir de la col.laboració entre el professorat de l’educació obligatòria i el professorat universitari.

 

GREECEl Grup de Recerca en Escultura d’Estil Clàssic (GREEC): centra la seva recerca en l’estudi de les escultures d’estil clàssic de material lapidi i de metall, per conèixer millor l’art greco-romà. Estudia el seu estil i la seva iconografia, fent anàlisis microscòpiques del seu material i de les possibles restes de color conservades en la seva superfície i cercant informació sobre el seu possible context arqueològic i el seu recorregut històric.

 

Grup de Recerca en Imaginari i Pensament de les Escriptures Subversives : aquest grup (continuador de la tasca iniciada pel GRES – Groupe de Recherches sur les Ecritures Subversives) amb la intenció d’estudiar i analitzar autors que la crítica literària francesa ha considerat com il·legibles, tal com s’ha establert el concepte en escrits crítics i acadèmics: Roussel, Jarry, Sollers, Guyotat…

 

hicoa.gifHistòria del conflicte a l’Antiguitat : aquest grup de recerca fonamenta el seu interès com a investigadors partint de la història de l’Antiguitat per tractar de comprendre les tendències i explicacions dels historiadors, antics i moderns.

 

Institut d’Estudis Medievals : És una institució creada el 25 d’octubre de 1973, mitjançant publicació al BOE nº 273, del 14 de novembre de 1973. L’Institut d’Estudis Medievals és un institut propi, vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva tasca principal és la promoció, desenvolupament i pràctica de la recerca relativa als estudis medievals en l’àmbit de l’alta investigació i esdevenir un centre d’alta formació universitària dins l’àmbit estatal e internacional.

 

Inventario de mitos prehispánicosInventario de mitos prehispánicos en la literatura hispanoamericana: és un grup d’investigació format per professores i investigadores de diverses universitats espanyoles i estrangeres, que parteixen de l’intercanvi entre estudiosos de diferents disciplines, to buscant crear un univers de coneixement interdisciplinari i una xarxa sòlida de treball multicultural.

 

Institucions i mites a la Grècia antigaInstitucions i mites a la Grècia antiga: estudi diacrònic a partir de les fonts gregues. La tasca investigadora d’aquest grup de recerca abraça un ampli marc cronològic: de les darreries del II mil·lenni aC als primers segles de la nostra era.

 

islamolatina Islamolatina : Presenta l’activitat de l’equip d’investigació dirigit pel professor José Martínez Gázquez, en diversos projectes d’investigació. Centra el seu estudi en els textos llatins que ens permeten analitzar la percepció de l’Islam i les relacions de l’Europa cristiana medieval amb els musulmans, en especial a la Península Ibèrica.

 

Latin Philosophy into HebrewLatin Philosophy into Hebrew : Projecte de recerca que abasta l’anàlisi filosòfica de diversos textos i de llur traducció i recepció, tot mostrant com les xarxes entre les diferents comunitats religioses al Mediterrani es poden interpretar com un esforç per construir una tradició filosòfica compartida.

 

The Latin Talmud and Its Influence on Christian-Jewish Polemic“, és un projecte europeu finançat per l’European Research Council l’objectiu del qual és editar i publicar la major col·lecció existent de passatges talmúdics traduïts de l’hebreu al llatí.

 

El Mite a Grècia: edició dels mitògrafs grecs. Aquest web mostra els objectius principals del grup de recerca, que són: compilar, editar, comentar i traduir els textos mitogràfics inclosos en les obres de diversos autors grecs, sovint amb els comentaris i escolis als grans poetes, als quals cal afegir un cert nombre de fragments papiracis.

 

El grup de recerca Percepció, Llenguatge i Temps està format per investigadors en psicologia cognitiva interessats en aquests tres fenòmens i les seves interrelacions.

 

 

Las primeras escritoras y artistas profesionales: redes de mujeres y mitologías de progreso (Fondo crítico-documental: España-Estados Unidos), és un projecte, dirigit per la Dra Beatriz Ferrús Antón, que està avalat i finançat per l’Institut Franklin.escritoras.png

 

 

Ratnakara : l’objectiu principal d’aquest grup de recerca és  l’estudi de les literatures i cultures del sud-oest de l’Oceà Índic. Es centren, sobretot, en les diàspores índies en països com Kènia, Tanzània, Maurici i Sudàfrica on les comunitats d’origen sudasiàtic han aportat una riquesa cultural que s’ha barrejat amb els altres pobles d’origen africà o europeu.

 

Redes transatlánticas: relaciones intelectuales y literarias. Grup de recerca que té com a objectius principals investigar, catalogar i revisar la producció textual fruit de les relacions artístiques i intel·lectuals entre Espanya i Amèrica Llatina durant el segle XIX i bona part del XX, des d’una perspectiva interdisciplinar.

 

té com a objectius principals investigar, catalogar i revisar la producció textual fruit de les relacions artístiques i intel·lectuals entre Espanya i Amèrica Llatina durant el segle XIX i bona part del XX, des d’una perspectiva interdisciplinar. – See more at: http://blogs.uab.cat/bhfilologia/#sthash.MtnjvBdG.dpuf
Aquest grup, dirigit per la Dra Beatriz Ferrús Antón, té com a objectius principals investigar, catalogar i revisar la producció textual fruit de les relacions artístiques i intel·lectuals entre Espanya i Amèrica Llatina durant el segle XIX i bona part del XX, des d’una perspectiva interdisciplinar. – See more at: http://blogs.uab.cat/bhfilologia/#sthash.MtnjvBdG.dpuf
Aquest grup, dirigit per la Dra Beatriz Ferrús Antón, té com a objectius principals investigar, catalogar i revisar la producció textual fruit de les relacions artístiques i intel·lectuals entre Espanya i Amèrica Llatina durant el segle XIX i bona part del XX, des d’una perspectiva interdisciplinar. – See more at: http://blogs.uab.cat/bhfilologia/#sthash.MtnjvBdG.dpuf

SappoSeminari d’Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient : Grup de recerca que contribueix a l’estudi, conservació i difusió de l’Arqueologia del Pròxim Orient.

 

 

SCEDLa Societat Catalana d’Estudis Dantescos (SCED) La tasca principal de la SCED és la recerca, promoció, desenvolupament i didàctica dels estudis referents a Dante Alighieri i al seu temps amb l’objectiu d’esdevenir un pol important en l’àmbit de la investigació internacional.

 

Studia HumanitatisStudia Humanitatis : Aquest col.loqui té tres intencions fonamentals: reflexionar a l’entorn de la figura de l’humanista del Renaixement i de l’humanista actual, fer conèixer els diferents àmbits professionals en què pot desenvolupar la seva activitat el nou graduat i compartir experiències amb estudiants ja egressats.

 

TeatresitTeatresit : Grup de recerca sobre teatre comparat a Itàlia i Espanya dels segles XVI, XVII i XVIII.

 

Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire : Els objectius del Grup de Recerca Estudis en Personalitat i Diferències Individuals (GEPDI) es justifiquen en donar resposta a qüestions no resoltes, tant teòriques com metodològiques, de la pròpia disciplina ; aplicar la psicologia de la personalitat a àmbits socials diversos (conductes de risc per a la salut, conducta prosocial, conducta antisocial,…).