Conferència “Climate-proof cities of the future” en el marc del V Cicle de Conferències “L’ordenació del territori: teoria i pràctica” a càrrec del  Sr. Francesco Musco, IUAV

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 71.307

Data:2015-12-15 12:54

Publicació: 12/15/2015

Durada: 53 min