Conferència “La demografia de les ciutats catalanes al 2050” en el marc del V Cicle de Conferències “L’ordenació del territori: teoria i pràctica” a càrrec de la Sra. Anna Cabré, Centre d’Estudis Demogràfics

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 71.306

Data:2015-12-09 12:29

Publicació: 12/09/2015

Durada: 53 min