Aquest projecte vol millorar la qualitat docent amb la formalització d’un grup de treball estable a la Facultat de Ciències de l’Educació -Grup d’Educació i Gènere- que porta en funcionament de manera informal des de Setembre de 2017. El grup, format per professores i estudiants i obert a tota la comunitat educativa, es proposa donar resposta des de les ciències de l’educació a la demanda -social, ètica, legal i educativa- de revisar amb perspectiva de gènere els coneixements, valors i competències que es transmeten en la docència; així com iniciar una reflexió conjunta per incorporar de forma transversal en els estudis de les ciències de l’educació una aproximació feminista dirigida a detectar i transformar el llegat patriarcal en l’educació, la cultura i la transmissió de valors. Ens proposem treballar per acabar amb l’assumpció acrítica del patriarcat i conscienciar als membres de la comunitat educativa de la facultat transformant visions, continguts, referents bibliogràfics i metodologies. Aquest projecte s’emmarca en la necessitat d’establir un marc específic per la introducció i explicitació de la perspectiva de gènere en els estudis, i en concret en la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la creació del Tercer Pla d’Acció per a la Igualtat entre dones i homes a la UAB 2014-2017.

web: http://pagines.uab.cat/educacioigenere/ca
mail: educacio.genere@uab.cat

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 921

Data:2019-09-02 02:24

Publicació: 09/03/2019

Durada: 6 min