1) Què ha suposat el projecte per la seva institució (a nivell de millora), 
2) Quina importància té treballar l’equitat a la universitat i 
3) Quins són els seus reptes de futur. 
 

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 914

Data:2019-07-29 10:09

Publicació: 07/29/2019

Durada: 9 min