Homenatge a Montserrat Martorell. A la taula: la Dra. Mercè Izquierdo; el Sr. Pere Pis, historiador i escriptor; la Dra. Carme Àngels, exdegana de la Facultat de Ciències de l’Educacio i la Dra. Teresa Malagarriga, Directora del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical.

Autor: Servei d'Audiovisuals

Expedient: 127

Data:2012-03-09 09:42

Publicació: 03/09/2012

Durada: 74 min