El professor Esteve Dot comenta unes pautes per la interpretació de l’evolució urbana i econòmica del Poblenou (Barcelona).

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 519

Data:2012-03-08 03:52

Publicació: 03/08/2012

Durada: 47 min