Primera sessió d’exposicions dels treballs efectuats per l’alumnat dels diferents centres.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 70.604

Data:2015-06-11 11:15

Publicació: 06/11/2015

Durada: 48 min