Segona sessió d’exposicions dels treballs efectuats per l’alumnat dels diferents centres.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciencie de l'Educació

Expedient: 70.605

Data:2015-06-11 11:27

Publicació: 06/11/2015

Durada: 62 min