Presentació de les mencions del grau d’educació primària. El grau ofereix 4 mencions oficials i un seguit d’assignatures optatives que conformen altres mencions no-oficials. Les mencions oficials son: educació fisca, educació musical, llengua anglesa i necessitats educatives especifiques.

 

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 919

Data:2019-03-11 12:15

Publicació: 03/11/2019

Durada: 3 min