#

Màster Oficial de Recerca en Educació de la UAB

Promocionals||05/03/2021

Vols innovar en diferents àrees i especialitats educatives: didàctica de la llengua i la literatura, didàctica de les ciències socials, educació científica i matemàtica, didàctica de l’art, psicomotricitat i educació física, currículum i innovació, desigualtats educatives i gestió de les organitzacions educatives? T’interessa combinar mòduls transversals que promouen el desenvolupament de competències investigadores en l’àmbit educatiu, i mòduls específics de cadascuna de les especialitats? En el màster en Recerca en Educació podràs inscriure’t a una especialitat i també cursar mòduls optatius afins al teu perfil o del teu interès. L’equip de professorat el formen doctors membres de reconeguts equips de recerca amb una àmplia i contrastada trajectòria en la investigació educativa i, també, en la formació en recerca educativa en totes les seves modalitats i vessants. El perfil de l’alumnat del màster són professionals, acadèmics i graduats que volen adquirir recursos i eines, i desenvolupar les seves competències investigadores, per treballar en el camp de la recerca o liderar processos d’innovació basats en evidències científiques a les seves organitzacions. Per a mes informació Web del màster https://www.uab.cat/web/estudiar/l-of…​ Tel. 00349358126 ga.c.educacio@uab.cat

#

La nova aula interactiva de la Facultat de Ciències de l’Educació?

Promocionals||03/05/2020

La realitat de l’educació i dels centres educatius canvia contínuament i exigeix noves respostes didàctiques i organitzatives per atendre la diversitat de l’alumnat, la multiculturalitat, les exigències de la societat del coneixement i els nous valors socials. La Facultat, com a institució formadora d’educadors, incorpora a la docència els nous plantejaments pedagògics per garantir professionals competents, actualitzats i compromesos amb la seva funció. L’actualització permanent del seu professorat, la revisió permanent dels plans d’estudi, el reforç a l’orientació i tutoria dels estudiants i la millora de les instal·lacions i aules de docència són respostes al repte de les noves necessitats. Al curs 2019-2020 la Facultat de Ciències de l’Educació ha posat en marxa una nova aula, l’aula e-35 que incorpora les darreres tecnologies multimèdia i d’interactivitat amb un disseny de l’espai i el mobiliari innovadors, que trenca el model clàssic de classe magistral a l’aula i fa que la docència es converteixi en una experiència col·lectiva d’intercanvi de coneixement.”

#

Postgrau en Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys

Promocionals||05/17/2019

Vídeo promocional del Postgrau en “Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys” de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més informació:http://grupsderecerca.uab.cat/grepuab/ca/content/postgrau-de-desenvolupament-psicomotor-de-0-8-anys Contacte: pg.desenvolupament.psicomotor@uab.cat

#

Grau en Educació Infantil de la UAB

Promocionals||07/13/2018

Grau en Educació Infantil de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Vols saber què trobaràs al Grau d’Educació Infantil? En aquest vídeo trobaràs de forma breu les informacions més rellevants sobre com funciona el grau a través de breus explicacions i imatges, tant d’alumnes com de professorat.

 

#

Recull d’algunes de les activitats realizadas durant la celebració del 25 aniversari

Promocionals||11/02/2017

Video presentat durant la Cloenda del 25è aniversari de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Aquest document recull algunes de les activitats realitzades durant la celebració del 25è aniversari .

#

Màster Oficial de Formació al Professorat de la Universitat Autònoma De Barcelona

Promocionals||10/26/2017

Presentació del Màster de formació del professorat de secundària de la UAB que recull l’estructura organitzativa del màster i les experiències dels alumnes.

#

Percepcions dels estudiants de 4t d’infantil al acabar els estudis

Promocionals||01/27/2017

Recull d’una part del vídeo que els estudiants de quart curs, del grup 62 (promoció 2012-2016) van fer pel seu acte de graduació. El vídeo recull la seva visió sobre els estudis i les seves experiències durant els 4 anys de formació.

#

Video promocional d’Educació Primària

Promocionals||01/26/2016

Vols fer de mestre/a? Alguns dels estudiants que estan cursant els graus d’educació t’expliquen què els suposa estudiar a la UAB. Mira aquest video si t’interessa l’educació, si vols formar-te en una professió que mira al futur i si vols ser un/a professional amb sentit del compromís i de la responsabilitat.

 

#

Master in Computer Vision

Promocionals||03/02/2015

El màster de Visió per Computador s’ha dissenyat per unir l’experiència en recerca de quatre universitats de Barcelona i oferir als estudiants un programa actualitzat dels mètodes i fonaments d’una tecnologia emergent com és la visió per ordinador, que té un impacte cada vegada més gran en una gamma àmplia de sistemes intel·ligents.