Eva Codó, (eva.codo@uab.cat), és professora agregada de llengua i lingüística angleses a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és vicedegana d’Ordenació dels Estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres i secretària de la Societat Catalana de Sociolingüística (Institut d’Estudis Catalans). La seva recerca se centra en el multilingüisme en àmbits institucionals, en les relacions entre llengua, migració i exclusió social, i en la sociolingüística de l’anglès com a llengua de contacte a Espanya. Actualment és IP d’un projecte de recerca finançat (2015-2007) sobre la creixent presència de la llengua anglesa en el sistema educatiu català. Per a més informació, visiteu l’apartat “Recerca”. Publica regularment en les principals revistes científiques del seu camp i és autora d’una monografia publicada per l’editorial Mouton de Gruyter l’any 2008. Ha estat professora visitant a la Universitat de Toronto. Podeu veure el seu cv complet a: http://pagines.uab.cat/evacodo  

Publicacions

 • Codó, Eva (in preparation) Language awareness in multi-ethnic organisations. For Garret, P. and J.M. Cots (eds.) The Routledge Handbook of Language Awareness
 • Codó, Eva (under review) Language policy and planning, institutions and neoliberalization. For Tollefson, J. and M. Pérez-Milans (eds.) The Oxford Handbook of Language Policy and Planning
 • Codó, Eva (accepted) Lifestyle migrants in Barcelona: A narrative perspective on language, transnational mobility and identity. For Patiño-Santos, A. and A.M. Relaño-Pastor (eds.) “Storytelling in globalized spaces: A linguistic ethnographic perspective”. Special issue of theInternational Journal of the Sociology of Language.
 • Sabaté, Maria, M. Rosa Garrido and Eva Codó (in press, 2016) Language Services for Migrants: Top-down Monolingualist Nation-State Policies and Bottom-up Multilingual Practices. For Canagarajah, S. (eds.) The Routledge Handbook of Migration and Language. London: Routledge.
 • Eppler, Eva and Eva Codó (2016) Challenges for language and identity researchers in the collection and transcription of spoken interaction. For Preece, S. (ed.) The Routledge Handbook of Language and Identity. Routledge Handbooks in Applied Linguistics. London: Routledge, pp. 304-319. ISBN: 978-1-138-77472-8.
 • Codó, Eva (2015) Langue et insertion professionnelle de migrants africains à Barcelone: une étude etnographique. For Duchêne, A. and M. Daveluy (eds.) “Spéculations langagières: négocier des ressources à valeurs fluctuantes”. Special issue of Anthropologie & Sociétés 39(3): 153-172.https://www.anthropologie-societes.ant.ulaval.ca/numero/4466
 • Codó, Eva (2015) Buscando sinergias, enlazando tradiciones: tranversalidades e interdisciplinariedad en los estudios sobre discurso, migraciones y multilingüismo. Presentación y discusión del Seminario “Discurso, migraciones y multilingüismo” del I Congreso Internacional de EDiSo. Discurso & Sociedad9(1-2): 158-164.http://www.dissoc.org/ediciones/v09n01-2/DS9%281-2%29Codo.pdf
 • Codó, Eva and Miguel Pérez-Milans (2014) Multilingual discursive practices and processes of social change in globalizing institutional spaces. Special issue of the International Journal of Multilingualism 11(4), 381-474.
 • Codó, Eva (2014) Cosmopolitanism, mobility and multilingualism: New discourses for new identities? In Casesnoves, R., M. Forcadell and N. Gavaldà (eds.) Ens queda la paraula. Estudis de Lingüística Aplicada en honor a M. Teresa Turell. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, pp. 153-169. ISBN: 978-84-9984-149-6.
 • Garrido, M. Rosa & Eva Codó (2014) Deskilling and delanguaging African migrants in Barcelona: Pathways of labor market incorporation and the value of global English. For S. Canajarah and F. Giampapa (eds.) Skilled Migration and Global English. Special issue of Globalisation, Societies and Education. DOI: 10.1080/14767724.2014.944757.
 • Codó, Eva & M. Rosa Garrido (2014) Shifting discourses of migrant incorporation at a time of crisis: Understanding the articulation of language and labour in the Catalan non-governmental sector. For Codó, E. and M. Pérez-Milans (eds.) Multilingual discursive practices and processes of social change in globalizing institutional spaces. Special issue of theInternational Journal of Multilingualism 11(4): 389-408.
 • Codó, Eva & Adriana Patiño-Santos (2014) Beyond language: Class, social categorisation and academic achievement in a Catalan high school.Linguistics and Education 25: 51-63.
 • Codó, Eva (2013) Trade unions and NGOs under neoliberalism: Between regimenting migrants and subverting the state. In Duchêne, A.,M. Moyer and C. Roberts (eds.) Language, Migration and Social Inequalities. Bristol: Multilingual Matters, pp. 25-55.
 • Codó, Eva, Adriana Patiño & Virginia Unamuno (2012) Hacer sociolingüística etnográfica en un mundo cambiante: retos y aportaciones desde la perspectiva hispana. For Codó, E., Patiño A. and Unamuno, V. (eds.) La sociolingüística con perspectiva etnográfica en el mundo hispano: nuevos contextos, nuevas realidadesSpecial Issue of Spanish in Context 9(2): 167-190.
 • Codó, Eva (2011) Regimenting discourse, controlling bodies: Disinformation, evaluation and moral categorisation in a state bureaucratic agency. Discourse & Society 22(6): 723-742.
 • Codó, Eva & Maria Rosa Garrido (2010) Ideologies and practices of multilingualism in bureaucratic and legal advice encounters. Sociolinguistic Studies 4 (2): 297-332.
 • Codó, Eva (2008) Immigration and Bureaucratic Control: Language Practices in Public Administration. Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Codó, Eva (2008) Interviews and Questionnaires. Dins Wei, L. & M. G. Moyer (eds.) The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism. Oxford: Blackwell, pp. 158-176
 • Codó, Eva & Luci Nussbaum (2007) Plurilinguisme et promotion d’une langue minoritaire: tensions et contradictions. Langage et société, 121-122: 275-288.

Unamuno, Virginia & Eva Codó (2007) Categorizar a través del habla: la construcción interactiva de la extranjeridad. Discurso y Sociedad, 1 (1): 117-143.