Melissa G. Moyer, (melissa.moyer@uab.cat), és professora titular d’universitat en l’àrea de lingüística anglesa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Lidera el grup de recerca CIEN i és la investigadora principal del projecte HUM2007-61864 sobre La Gestió del Multilingüisme en l’àmbit Institucional i 2007ARAFI00018 sobre Gestió de l’Acollida Lingüística dels Nouvinguts en una Institució Pública i en una Institució No Governamental. La seva recerca actual estudia la llengua i les migracions actuals en relació a les institucions socials de l’estat-nació (com ara l’estat del benestar, el sistema judicial, l’àmbit sanitari, l’administració pública, el sistema educatiu, etc.) i com les ideologies institucionals determinen les polítiques i les pràctiques multilingües. és editora, conjuntament amb Li Wei, del llibre The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism (Blackwell, 2008).

Publicacions

 • Moyer, M. 2016. Language and Work. En N. Flores, O. García, M. Spotti (eds.), The Oxford Handbook of Language and Society. Oxford: Oxford University Press.
 • Moyer, M. 2016.  Invited review of Ofelia Garcia and Li Wei. Translanguaging:Language, Bilingualism and Education. Basingstoke, U.K.: Palgrave Macmillan. 2014.  Journal of Sociolinguistics, 20,1:125-130.
 • Auer, P., M. Moyer, y P. Muysken. 2014. Connecting approaches to code-switching in West Africa.The International Journal of Bilingualism 18, 4: 447-454.doi: 10.1177/1367006913481146
 • Duchêne, A., M. Moyer y C. Roberts, (eds.). 2013. Language, Migration and Social        Inequalities: A Critical Sociolinguistic Perspective on Institutions and Work. Bristol:         Multilingual Matters. ISBN:-13:978-1-78309-099-0
 • Moyer, M. 2013. Language as a resource. Migrant agency, positioning and resistance in a        health care clinicIn  A. Duchêne, M. Moyer and C. Roberts (eds.) Language,            Migration and Social Inequalities: A Critical Sociolinguistic Perspective on Institutions   and Work, pp.196-224.  Bristol: Multilingual Matters. ISBN:-13:978-1-78309-099-0
 • Moyer, M. 2012. Sociolinguistic perspectives on language and multilingualism in institutions. In Marilyn Martin-Jones and Sheena Gardner (eds.) Multilingualism, Discourse and             Ethnography, pp.34-47, London: Routledge, ISBN: 978-0-415-87494-6.
 • Moyer, M. 2011. What Multilingualism? Agency and Unintended Consequences of Multilingual Practices in a Barcelona Health Clinic. Journal of Pragmatics Vol. 43 (5),     pp. 1209-1221, ISSN: 0378-2166
 • Wei, L. y M. Moyer, (eds.). 2008. The Blackwell Guide of Research Methods in Bilingualism      and Multilingualism, Oxford: Blackwell. ISBN: 978-1-4051-7900-3
 • Moyer, Melissa G. i Luisa Martin Rojo. 2007. Language Migration and Citizenship: New Challenges in the Regulation of Bilingualism. Dins M. Heller (ed.) Bilingualism: Social Approaches. Nova York: Palgrave-MacMillan, pp. 137-160
 • Moyer, Melissa. 2007. Researching as practice: Linking theory, method and data. Dins Li Wei & Melissa Moyer (eds.) The Blackwell Handbook of Research. Methods in Bilingualism and Multilingualism. Oxford: Blackwell, pp. 21-41.  
  Pàina web per a comprar aquest llibre: http://www.blackwellpublishing.com
 • Turell, Maria Teresa i Melissa Moyer. 2007. Transcription. Dins Li Wei & Melissa Moyer (eds.) The Blackwell Handbook of Research. Methods in Bilingualism and Multilingualism. Oxford: Blackwell, pp. 143-175.
 • Sebba, Mark, Melissa Moyer i Penálope Gardner-Chloros. 2007. Coding and analyzing multilingual data. The LIDES project. Dins Karen Corrigan et al. (eds.) Creating and Digitizing Language Corpora: Synchronic Databases,Vol.2, pp.91-120. Nova York: MacMillan. 
 • Moyer, Melissa. 2000. Negotiating agreement and disagreement in Spanish-English bilingual conversations with no.  The International Journal of Bilingualism 4 (4): 485-504.

 

Currículum

Descarrega el currículum de Melissa G. Moyer