Títol del projecte: SGR- reconeixement de C.I.E.N com a grup de recerca consolidat

IP: Melissa Moyer

Membres de l’equip: Eva Codó, María Rosa Garrido, Gema Rubio Carbonero, Massimiliano Sassi, Andrea Sunyol

Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya- AGAUR (SGR 2014 1508)

Resum del projecte:

Els objectius de recerca clau del grup CIEN dins d’aquest projecte són:

1. mantenir i tractar d’augmentar la difusió dels resultats de la recerca en publicacions revisades per parells internacionals (monografies, articles i nombres especials de revistes).
2. Mantenir la participació del grup en les principals reunions internacionals i nacionals relacionats amb l’àrea de recerca del grup. 
3. Incorporar nous membres al grup SGR, tant investigadors nacionals i internacionals establerts com a doctors i joves investigadors que estan duent a terme estudis de postgrau (mestratge i doctorat).
4. Sol·licitar un nou projecte de recerca del Pla Nacional de Recerca, MINECO després que finalitzi el projecte de la convocatòria del 2011. 
5. Organitzar un petit seminari internacional en 2015 amb investigadors que estiguin desenvolupant temes similars als de l’equip de recerca CIEN.
6. Produir una publicació revisada per parells (monografia o un nombre especial) com a resultat d’aquest seminari. Possibles revistes que ens agradaria tenir en compte són The Journal of Sociolinguistics, Language and Society, Journal of Pragmatics, Multilingua.

7. Millorar l’aplicació dels coneixements generats en el projecte a la realitat social de Catalunya i Espanya. El coneixement sobre el multilingüisme pot ser no solament transferit als materials d’ensenyament, sinó que també ofereix informació pertinent per a l’execució de polítiques i pràctiques del llenguatge en les institucions públiques i privades.
8. Promoure una major col·laboració interdisciplinària amb especialistes de Filologia Anglesa que treballen en l’àmbit de la cultura.
9. Finançar parcialment una posició post-doc per a un jove investigador que participarà en la recerca de l’equip CIEN. 
10. Ajudar a finançar a tres investigadors visitants que realitzin recerca d’avantguarda sobre el llenguatge i la mobilitat.