Acta de la reunió de l’equip investigador, 03-05-2010.

En anglès.

 See Full Report

Acta de la reunió de l’equip investigador, 19-05-2010.

En anglès.

 See Full Report

The Radein Initiative: Some Directions in Research on Multilingualism
Motivats per la preocupació sobre el futur de la recerca en el camp del multilingüisme, nou acadèmics europeus es van reunir en el poble de Radein, lloc de treball situat a les muntanyes Dolomites, el setembre de 2010, per tal d’identificar els assumptes més punyents sobre aquest àmbit i proposar passos actius a través dels quals es pugui promoure una recerca contínua i avançada en aquest camp. La Iniciativa sorgeix d’una conscienciació profunda sobre la importància del multilingüisme en les societats contemporànies i de la necessitat de respondre a les diverses realitats socials, culturals i lingüístiques amb què ens trobem en front a les forces de mercat global i a la subsegüent  mobilitat de persones. Les seves discussions s’han recollit en aquest document esborrany que presenta noves direccions de recerca en torn al multilingüisme, amb l’objectiu d’iniciar un debat més ampli sobre futures direccions d’investigació. El propòsit d’aquest recull és motivar el compromís i la participació de col·legues que també duen a terme recerca en el camp del multilingüisme en diversos entorns des de perspectives disciplinàries diferents.

Document Draft Radein Initiative