Dan Rodriguez Garcia_0_1

CAT

Dan Rodríguez García
Catedràtic laboral
Departament d’Antropologia Social i Cultural
Universitat Autònoma de Barcelona
Carrer de la Fortuna s/n, 08193 Bellaterra (Barcelona)
Email: dan.rodriguez@uab.cat  

CAST

Dan Rodríguez García
Catedrático laboral
Departamento de Antropología Social y Cultural
Universitat Autònoma de Barcelona
Carrer de la Fortuna s/n, 08193 Bellatera (Barcelona)
Email: dan.rodriguez@uab.cat  

ENG

Dan Rodríguez-García
Full Professor
Department of Social and Cultural Anthropology
Autonomous University of Barcelona
Carrer de la Fortuna s/n, 08193 Barcelona, Spain
Email: dan.rodriguez@uab.cat