Voler fer ús d’imatges en una classe (entenent que la classe és una obra autònoma) es pot acollir a les excepcions tant del dret de cita com del dret d’il·lustració amb finalitat educativa (articles 32.1 i 32.3 de la Llei de propietat intel·lectual, respectivament).

Les imatges, tot i que estiguin en format digital, estan protegides per aquesta llei, igual que una imatge d’un llibre o d’una revista. Cal seguir el mateix procediment que si fos una imatge en format paper.

Es poden utilitzar sense demanar autorització les obres que són de domini públic; les obres de creació amb autor conegut passen a domini públic 80 anys després de la mort de l’autor. Les meres fotografies, o sigui les que no són pròpiament obres fotogràfiques, ho fan 25 anys a comptar a partir de la seva realització.

També es poden fer servir imatges sota una llicència Creative Commons sense demanar autorització a l’autor sempre que es limiti als usos que permeti la llicència. Això sí: cal tenir en compte que per a incloure-les a l’aula virtual sense haver de demanar-ne autorització, la llicència haurà de permetre’n usos comercials.

Es poden trobar imatges en domini públic o sota llicències Creative Commons que permetin usos comercials a diversos llocs web. Actualment existeixen repositoris contenen moltes imatges, algunes d’ús lliure i d’altres on el cost d’ús és molt baix: trobareu alguns d’aquests recursos a Recursos audiovisuals per a ús acadèmic.

Última actualització d'aquesta pàgina: 3 març 2023