És el document que cal que signin les persones que apareixen en una imatge o en un audiovisual per a autoritzar un ús concret de la seva imatge (reproducció, distribució, comunicació pública, transformació). No farà falta obtenir l’autorització d’aquelles persones que apareixin en una imatge o en un audiovisual en un acte públic quan la seva imatge sigui accessòria.

Vegeu aquests models d’exemple: Cessió de drets d’imatge (català), Cessió de drets d’imatge (castellà), Cessió de drets d’imatge (anglès)Cessió de drets d’explotació.

Última actualització d'aquesta pàgina: 10 maig 2022