EDO-SERVEIS, vinculat a l’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, es va crear l’any 2012 amb el clar objectiu de promoure la transferència a la societat dels coneixements adquirits durant més de 20 anys d’experiència en el desenvolupament de les organitzacions educatives i de formació.

Els temes d’interès i treball de l’EDO es relacionen amb la naturalesa de les organitzacions formatives, la seva tipologia, els sistemes d’ordenació i gestió institucional, les dinàmiques institucionals, els sistemes d’avaluació interna i externa, les estratègies de canvi, el rol dels directius, l’efecte de les noves tecnologies, la creació i gestió del coneixement, l’avaluació de la transferència i l’impacte de la formació, l’aprenentatge informal i la seguretat integral en centres educatius, entre d’altres.

Coherentment amb aquestes temàtiques, EDO-SERVEIS ofereix als seus clients productes de formació, consultoria i estudis adhoc en aspectes com la planificació i gestió formativa, la formació del professorat, TIC i educació, auditories formatives, processos d’avaluació, seguretat integral, innovació i canvi, gestió del coneixement, desenvolupament organitzacional, projectes sociocomunitaris i recursos humans, entre d’altres.