El Grup d’Educació i Gènere

El Grup d’Educació i Gènere és un projecte d’investigació-acció que treballa conjuntament amb professorat i alumnat per erradicar l’assumpció acrítica del patriarcat i introduir la perspectiva de gènere a tota la comunitat educativa de la Facultat de Ciències de l’Educació. L’origen d’aquest projecte parteix d’una història de vincles feministes construïts des de l’afecte, l’activisme i la professionalitat de persones que busquem una millora de la realitat educativa per transformar visions, continguts, referents bibliogràfics i metodologies d’ensenyament i aprenentatge.

La història comença l’any 2017 amb un grup de professores interessades a conèixer i estudiar la incorporació de la perspectiva de gènere a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Inicialment, el Grup d’Educació i Gènere tenia la finalitat de compartir mirades, emocions i coneixement. A partir d’aquí hem anat consolidant un projecte de millora de la qualitat docent ampli i inclusiu amb altres membres de la comunitat. Actualment, gràcies a la difusió en els canals de comunicació de la Facultat, el butlletí de premsa, el canal de Youtube del Servei d’Audiovisuals i la creació de comptes a Instagram i Twitter (@edugenere), arribem a tota la comunitat educativa dins i fora de la Facultat de Ciències de l’Educació.