• 14-17, September, 2021: García-Beyaert, Sofía, Rubio-Carbonero, Gema (2021). A Highschool Intervention: research-informed activities to demystify youth language brokering. IATIS.
  • 27, May, 2021: Vargas-Urpí, Mireia; García-Beyaert, Sofía (2021). El projecte EYLBID : creació de materials per treballar la diversitat cultural i lingüística i sensibilitzar sobre la intermediació lingüística per part de menors. IX Jornada sobre interpretació als serveis públics a Catalunya. Dues realitat paral·leles: interpretació professional i no professional als serveis públics. URL: https://ddd.uab.cat/record/241339

  • 5, May, 2021: Rubio-Carbonero, Gema (2021). Propuestas para visibilizar la intermediación lingüística por parte de menores. I Congreso Internacional en Traducción e Interpretación. La lengua como motor de comunicación e integración.
  • 31st of January, 2020: UAB press release about the kick off of the project