Fanzins atemporals és una iniciativa del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que consisteix en el desenvolupament d’un laboratori ciutadà d’experimentació i prototipat a través del qual connectarem idees, persones i recursos.

Aquest laboratori forma part de Laboratorios Bibliotecarios, projecte de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (Ministerio de Cultura, Gobierno de España).

Plantegem aquest laboratori des d’una temàtica concreta: la Col·lecció Digital de Fanzins dipositada al repositori institucional de la UAB, Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD).

Durant el laboratori els participants crearan diverses línies de treball a partir de les quals iniciar el procés de prototipatge. Hi haurà una quota de participació de 40 persones, que es dividiran en grups més petits, a més dels mentors i els organitzadors.

Aquestes línies son flexibles i permeables a les decisions que prengui cada grup durant el desenvolupament del laboratori. Cal tenir en compte que la metodologia de treball proposada, el laboratori ciutadà, aplica lògiques d’experimentació i, per tant, els prototips resultants seran sempre el resultat del treball horitzontal i en col·laboració de les persones participants.

La convocatòria està dirigida a tota la comunitat universitària UAB i a qualsevol institució o persona interessada en la temàtica proposada.

Si voleu conèixer més la col·lecció podeu consultar aquest vídeo “La colección Fanzines UAB” que es va dur a terme en el col·loqui final del Lab2023 – Bibliotecas del Instituto Cervantes.

Objectius

  1. Crear les condicions adients perquè la comunitat universitària de la UAB reinterpreti i reutilitzi la col·lecció digitalitzada de fanzins de la UAB.
  2. Generar escenaris d’experimentació, co-disseny i co-creació entre la comunitat universitària de la UAB a partir d’una de les “col·leccions especials” del Servei de Biblioteques, la col·lecció fanzins de la UAB.
  3. Prototipar col·lectivament nous usos de la col·lecció fanzins de la UAB.
  4. Crear una xarxa de persones i/o col·lectius interessades en les publicacions autoeditades i aquells aspectes comuns que caracteritzen els fanzins (aborden fenòmens, fan emergir expressions i visibilitzen actors que no apareixen en els mitjans de comunicació tradicionals).

Per què aquesta temàtica?

El Servei de Biblioteques de la UAB disposa de Fons personals i Col·leccions especials, alguns dels quals es troben digitalitzats i accessibles a través del Dipòsit Digital de Documents (DDD). Una d’aquestes col·leccions especials digitalitzades és la col·lecció de fanzins, dipositada a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.

La col·lecció està composta per 849 fanzins auto-editats en contextos d’activisme cultural entre els anys 1970 i 2000, amb un gruix preeminent de fanzins publicats durant els anys vuitanta. La seva autoria és principalment col·lectiva i els continguts són molt heterogenis, però tenen en comú que aborden fenòmens, fan emergir expressions i visibilitzen actors que no apareixen en els mitjans de comunicació tradicionals.

Amb el laboratori bibliotecari Fanzins atemporals volem donar a conèixer aquesta col·lecció digitalitzada dins la nostra comunitat universitària per tal que sigui la pròpia comunitat qui en repensi els seus usos i la forma en què la vol reutilitzar.

Partim de la idea de que la digitalització, la visibilització i la creació col·lectiva de nous usos per a la col·lecció de fanzins de la UAB és una manera de retornar a la ciutadania, a través d’una institució pública com la nostra universitat, aquestes obres de creació col·lectiva, perquè puguin ser reinterpretades i reutilitzades també col·lectivament en el moment actual. 

Per què aquest títol?

La idea del terme “atemporals” té dues connotacions.

En primer lloc, hem constatat i ens hem quedat sorpreses de la quantitat de fanzins que encara avui en dia es publiquen. El gruix de la nostra col·lecció de fanzins és dels anys 80 i moltes persones que formen part del grup motor d’aquest laboratori associaven els fanzins a publicacions dels anys 80 i 90, però preparant el laboratori ens hem adonat de que seria un error associar-les a una època determinada. Hem conclòs, doncs, que en realitat els fanzins són publicacions “atemporals”.

En segon lloc, amb aquest laboratori volem provocar que les persones participants prototipin nous usos per a aquesta col·lecció digitalitzada. No només volem difondre la col·lecció i donar-li visibilitat, sinó que volem que esdevingui un material documental significatiu que es faci servir a classe, en treballs de recerca, o en d’altres contextos de la UAB, per comprendre des d’un altre prisma una determinada època, un determinat fenomen, etc. No sabem quins agents de la comunitat universitària de la UAB participaran en aquest laboratori, ni sabem quins nous usos li donaran els equips de prototipat a la col·lecció digitalitzada, però volem que aquesta col·lecció es repensi, es reconfiguri i es reutilitzi de noves maneres; volem dotar-la, en definitiva, d’atemporalitat.