El Grup d’Aplicacions Biomèdiques de la RMN existeix des de 1985, amb una reconeguda trajectòria relacionada a la ressonància magnètica i les seves aplicacions a la biologia, bioquímica i medicina. L’expertise del grup es dona tant a nivell in vitro/ex vivo amb anàlisi de mostres i extractes, com a nivell in vivo, explorant el potencial d’imatge i espectroscopia per ressonància magnètica.

Actualment, el grup és liderat per la Dra. Ana Paula Candiota, qui succeeix el que fins recentment va ser l’IP de grup, el Prof. Carles Arús. El grup orienta ara la seva recerca al seguiment no invasiu de la teràpia del càncer en models preclínics, principalment de glioblastoma, utilitzant tècniques de ressonància magnètica. L’estudi de noves teràpies, així com les modificacions al microambient tumoral i el seu impacte en el seguiment no invasiu, son camps a destacar en la recerca del grup en el present.

Consulteu el menú per informar-vos de la ubicació, composició actual del grup, projectes de recerca i articles a destacar.