El Grup de Recerca en Estrès i Salut (GIES) és un grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona.

El GIES és un grup dedicat a l’estudi dels factors psicològics implicats en el procés de salut i malaltia i el seu context psicosocial des de 1995. Els factors psicològics estudiats estan relacionats amb els processos d’emoció i motivació, com la percepció de control, l’optimisme, les estratègies d’afrontament, la intel·ligència emocional, la passió i la resiliència. L’objectiu comú de tots els estudis de GIES és descobrir com interactuen aquests factors psicològics amb factors biomèdics per predir el sofriment, el benestar, la qualitat de vida i la recuperació. La nostra població objectiu és principalment els pacients, juntament amb els seus familiars, els cuidadors informals i el personal d’atenció a la salut.