UNIVERSITY TEACHER TRAINING COURSES  (394 h)

 1. 16/05/2018. JORNADA D’INNOVACIÓ DOCENT 2018. Aula Magna Facultat de Dret. UAB. ICE. UAB
 2. 03/2018. Certificate in EMI Skills (English as a Medium of Instruction). CERTIFICATE OF EMI, ENGLISH as MEDIUM of INSTRUCTION. Escola d’Idiomes Moderns, UAB.
 3. 7/07/2017. “Theory, Methods and Applications of Personal Networks”, 9th Summer Course. Universitat Autònoma de Barcelona. 2 ECTS.
 4. 20/01/2017. RRI o Recerca i Innovació Responsables: Què és i com la puc aplicar als meus projectes de recerca?.Taller Recercaixa. Campus del Mar. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. 3 horas
 5. 13/01/2017. Análisis qualitativa de textos amb RQDA. Oficina de Qualitat Docent (OQD). Universitat Autònoma de Barcelona. 4 horas
 6. 17/06/2016. Millorar l’expressió escrita dels alumnes de matèries no lingüístiques. Oficina de Qualitat Docent (OQD). Universitat Autònoma de Barcelona. 4 horas
 7. 21/06/2016. Claus per al dissent d’una docència motivadora. Oficina de Qualitat Docent (OQD). Universitat Autònoma de Barcelona. 8 horas
 8. 13/06/2016. Introducció a la Gamificació per a l’educació superior. Oficina de Qualitat Docent (OQD). Universitat Autònoma de Barcelona. 4 horas
 9. 13-16/06/2016. Incidents Crítics. Oficina de Qualitat Docent (OQD). Universitat Autònoma de Barcelona. 8 horas
 10. 9 y 10/02/2016. Elaboració de Rúbriques. Unitat de Formació i Innovació. Oficina de Qualitat Docent (OQD). Universitat Autònoma de Barcelona. Duración: 8 horas
 11. 4/02/2016. Mendeley Institucional Bàsic. Organiza Biblioteca de Lletres. Universitat Autònoma de Barcelona. Duración: 2 horas
 12. 11/04/2014. “Vull fer un MOOC: per on començo? Auditori Campus Poblenou Roc Boronat 138, Barcelona. 11 abril de 2014. Organiza: Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement. Secretaria d’Universitats i Recerca. 4 horas
 13. 13/09/2013. Programa de Formació Docent en Educació Superior (FDES) (Equivalent a 6 ECTS) Certificat expedit per la Dra Gloria González Anadon. Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilat. Universitat Autònoma de Barcelona. 175 horas.
 14. 21/03/2013-21/06/2013. Observació a l’aula (1,5 ECTS del Programa FDES). Unitat de Formació i Innovació. Oficina de Qualitat Docent (OQD). Universitat Autònoma de Barcelona. Duración: 38 horas
 15. 17/10/2012. Empleo de bases bibliográficas: SCOPUS. FECYT, Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2 horas
 16. 07/02/2012. La docència en el nou context d’Ensenyament-Aprenentatge. Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES).  2 horas
 17. 8 y 10 /02/2012. Confecció de guies docents. Unitat de Formació i Innovació (1,5 ECTS del Programa FDES). Oficina de Qualitat Docent (OQD). Universitat Autònoma de Barcelona. Duración: 6 horas
 18. 8 y 9 /02/2012. Pràctiques sobre el discurso oral. Unitat de Formació i Innovació. Oficina de Qualitat Docent (OQD). Universitat Autònoma de Barcelona. Duración: 12 horas
 19. 6/02/2012. Sistemes d’avaluació (1 crèdit ECTS del Programa FDES). Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES).  8 horas
 20. 26/04-24/07/2012. Taller Interuniversitari sobre la carpeta docent (1,5 ECTS del Programa FDES). Unitat de Formació i Innovació. Oficina de Qualitat Docent (OQD). Universitat Autònoma de Barcelona. Duración: 22 horas
 21. 31/01/2012. Sessió de treball: la Carpeta Docent. Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES). Universitat Autònoma de Barcelona. 3 horas.
 22. 29/04/2008. Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) en grups petits i grans. Unitat d’Innovació en Educació Superior (IDES). Universita Autònoma de Barcelona. Duración: 5 horas
 23. 24-25/01/2007. Ús avançat de correu electrònic. Plà d’Extensió de les Tecnologies de la información i de les comunicacions. Universitat Autònoma de Barcelona. 8 horas.
 24. 20/09/2006. Asistencia. II Jornada de Campus de Innovació Docent. Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES). Universitat Autònoma de Barcelona. 2 horas
 25. 18-19/09/2006. Treball avançat amb presentacions. Plà d’Extensió de les Tecnologies de la información i de les comunicacions. Universitat Autònoma de Barcelona. 8 horas
 26. 6-7/09/2006. La Cerca d’Informació a Internet. Plà d’Extensió de les Tecnologies de la información i de les comunicacions. Universitat Autònoma de Barcelona. 8 horas.
 27. 7-9/02/2006.Treball avançat amb doc documents. Plà d’Extensió de les Tecnologies de la información i de les comunicacions. Universitat Autònoma de Barcelona. 12 horas.
 28. 18/11/2005. Asistente II Jornada de Introducción y presentación al uso de Web of Knowledge. Fundación Española para a Ciencia y la Tecnología FECYT. Lugar. Universitat Autònoma de Barcelona. 2 horas
 29. 15-19/07/2002. Asistente Seminario Lenguaje, Cognicación y Evolución. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Centro Ernest Lluch. Barcelona. 20 horas
 30. 12/07/1996. Curso Antropologia Social i Cultural per a Professors de l’ESO. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Catalunya. Duración: 30 horas

CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS

 1. 24/03/2015. Curso de Comunicación Intercultural (impartido por JL Molina). Curso Formación del PAS. Universitat Autònoma de Barcelona. Duración: 2 horas.
 2. 2008. Curso a personal sanitario público: “Comunitats pakistaneses i salut”. Institut Català de la Salut. BCN. Duración: 2 horas.
 3. 2008. Curso a personal sanitario público. Atenció Sanitària i Diversitat cultural: Aproximacions etnogràfiques. CAP Poble Nou. Barcelona. Duración: 2 horas.
 4. 2008. Curso a personal sanitario público: “Aproximació a altres contextos culturals i processos migratoris: El Pakistan”. Diputación Barcelona. Duración:  5 horas.
 5. 2008. Curso a personal sanitario público: “Exemples etnogràfics (Salut i Pakistà). Salut, diversitat cultural i vulnerabilitat social”. Institut Català de la Salut (ICS). Duración:  2 horas.
 6. 2008. Curso a personal sanitario público: “Atención a la salud en contextos interculturales”. CAP Raval Sur. Duración: 3 horas
 7. 2008. Curso a personal sanitario público: “Antropología y Salud en la población pakistaní”. CAP Raval Sur. Duración: 1,5 horas.
 8. 2008. Curso a personal sanitario público: “Exemples etnogràfics: el col•lectiu pakistanès i la salut”. Curso L’atenció a la salut en contextos interculturals. Diversitat, vulnerabilitat social i competència cultural Institut d’Estudis de la Salut. Institut d’Estudis de la Salut (IES). Duración: 1,5 horas.
 9. 2007. Curso a personal sanitario público : “Aprofundiment en l’atenció a la salud en contextos intercultural”. Curso: L’atenció a la salud en contextos interculturals. Diversitat, vulnerabilitat social i competència cultural Institut d’Estudis de la Salut. Duración: 2 horas.
 10. 2007. Curso Comunicació Intercultural. Mòdul de docència pel personal sanitari: “La cultura pakistaní, religión, cultura i salud”. Hospital de San Juan de Dios, Sant Boi. UGT. UGT Barcelona. Duración: 3 horas.