Institucions i mites a la Grècia antiga: estudi diacrònic a partir de les fonts gregues

La tasca investigadora del Grup abraça un ampli marc cronològic: de les darreries del II mil·lenni aC als primers segles de la nostra era. Aquesta amplitud respon a les especialitzacions dels seus components, en què conflueixen especialistes en fonts gregues del II mil·lenni aC, estudiosos de les primeres etapes de les institucions gregues i estudiosos de les primeres formalitzacions literàries del mite, i estudiosos de les recopilacions de mites, que conformen la llarga tradició de mitògrafs.

Aquestes especialitzacions, que garanteixen el rigor de la recerca, es tradueixen en una articulació en tres subgrups. Els resultats obtinguts seran integrats en un conjunt: anàlisi de testimonis, literaris i epigràfics, que permetin reconstruir l’evolució de les institucions religioses, polítiques, jurídiques de l’Antiguitat grega, subratllant la riquesa de la tradició mítica, en què els enfocaments d’un mite es relacionen amb els aspectes institucionals del moment històric en què es donen.