El LAB-TTAV és un laboratori de transferència de coneixement vinculat al grup de recerca TransMedia Catalonia (TMC).

TMC investiga en l’àmbit de la traducció audiovisual i l’accessibilitat dels mitjans, amb un èmfasi especial en serveis com l’audiodescripció, l’audiosubtitulació, la subtitulació per a persones sordes o la interpretació en llengua de signes, entre d’altres. TMC col·labora amb associacions d’usuaris, entitats d’estandardització, organismes governamentals i representants de la indústria en diversos projectes d’investigació que intenten situar l’usuari en una posició central.

El LAB-TTAV ofereix diversos serveis relacionats amb la traducció audiovisual i l’accessibilitat als mitjans, estretament relacionats amb la recerca i les activitats de transferència que el grup desenvolupa.

Més concretament, el LAB-TTAV ofereix:

  • Assessorament sobre traducció audiovisual i accessibilitat dels mitjans: activitats de sensibilització i assessorament general.
  • Recerca centrada en l’usuari en traducció audiovisual i accessibilitat: assessorament metodològic i estudis amb usuaris.
  • Serveis de seguiment de la mirada (eye-tracking)
  • Serveis de mesura de l’activitat electrodermal (EDA) i de freqüència cardíaca (HR)