Estudi de la diversitat i les concentracions de pòl·lens, espores i els seus al·lèrgens a l’atmosfera (indoor i outdoor) i aplicació al diagnòstic, al tractament i a la prevenció de les al·lèrgies (rinitis, conjuntivitis i asma).  Recerca en el desenvolupament de noves eines i metodologies per a la mesura d’al·lèrgens ambientals. Estudi del transport atmosfèric de partícules al·lergògenes.

Aplicació a la indústria farmacèutica i biotecnològica que treballi entorn de les al·lèrgies ja que coneixem els agents desencadenants, i els llocs i els moments de l’any en que es fan presents, a més de com mesurar-los i obtenir-los si en calen per a la processos industrials. Aplicació a empreses i institucions de l’àmbit del medi ambient que treballin en relació amb la qualitat de l’aire (indoor i outdoor), i empreses de jardineria interessades en promoure l’ús d’espècies no al·lergògenes.

Consultoria i assessorament a professionals de l’àmbit mèdic, industrial i a particulars entorn dels al·lèrgens ambientals d’origen biològic i la millora de la qualitat de vida. Formació en l’àmbit clínic i mediambiental entorn els al·lèrgens ambientals d’origen biològic en ambients indoor i outdoor, els mètodes d’estudi palinològics i immunològics i els mecanismes de transport atmosfèric. Recollida de material biològic per a utilització en processos industrials.

El Punt d’Informació Aerobiològica és un projecte del Laboratori d’Anàlisis Palinològiques (LAP).

Punt d’Informació Aerobiològica: