Les Músiques en les Societats Contemporànies (2009 SGR 227)

Som un Grup de Recerca adscrit al Departament d’Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que començà a desenvolupar els seus projectes el 2006 i obtingué el reconeixement de la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Emergent l’any 2009. Aquest grup de recerca està format per un equip investigador amb membres de la UAB i personal d’altres centres, cosa que permet articular projectes amb projecció internacional, i també la producció d’enregistraments sonors i d’altres resultats de la recerca musicològica que li aporten singularitat. MUSC estudia la música en les manifestacions socials des d’un enfocament global i transversal, amb atenció renovada i criteri científic.