Abstract

Aquests materials s’han realitzat en el marc del projecte La transformación educativa de la escuela del siglo XXI como oportunidad para la salvaguarda
de danzas y canciones tradicionales (DaCaTrà). El projecte ha estat finançat pel Ministerio de Cultura y Deportes (ref. T002020N0000044087), i es porta
a terme de forma col·laborativa entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG) i El Foment de Girona.
Aquest projecte forma part de les línies d’investigació de GRUMED -Grup de Recerca en Música, Veu i Educació (2017 SGR 1256) i de GR-MUSET – Grup de Recerca en Música i Educació Transformativa (GRHCS112) i s’ha desenvolupat al llarg del curs 2020-21.

Coordinació dels materials: Albert Casals i Miquel Alsina
Propostes didàctiques: Anna Agudo, Miquel Alsina, Anna Batlle, Marina Buj, Mònica Calaf, Àlex Carrera, Albert Casals, Adrià Dilmé, Rosa Fillat, Mercè Font, Joan de la Creu Godoy, Cristina González-Martín, Gemma Pla, Joanna Rosell, Guida Sellarès i Laia Viladot
Producció musical dels enregistraments i edició de partitures: Pere Romaní
Tutorials de les danses: Anna Agudo, Guida Sellarès, Joan Codina i Màxim Carlavilla
Revisió etnomusicològica: Jaume Ayats

Authors
Romaní, Pere, Sellarès, Guida, Rosell, Joanna, Casals, Albert (coord), Pla, Gemma, Font, Mercè, Fillat, Rosa, Dilmé, Adrià, Carrera, Àlex, Calaf, Mònica, Batlle, Anna, Viladot, Laia, Godoy, Joan de la Creu, Casals, Albert, Buj, Marina, Ayats, Jaume, Alsina, Miquel, Agudo, Anna, y Alsina, Miquel (coord)
Citation Key
353
COinS Data

Date Published
2021-09-08 03:00
Tertiary Authors
Tornaveus, Nova Euterpe, Belda, Carles, Gimeno'Botifarra', Pep, Marí, Cati, Gomila, Joana, Martial-Llaveria, Prisca, Balaguer, Gemma, Riera, Marc, Beberide, Héctor, De Calaix, Falcó, Anaís, Romaní, Pere, Gaya, Heura, Ballaveu, Carlavilla, Màxim, Codina, Joan, y Rota, Xavier
URL
https://sites.google.com/view/dacatra/materials-dacatra
Year of Publication
2021