Relació d’assignatures

    Assignatura  1: Economia Internacional (ECO i ADE)

    Assignatura  2: Economia Aplicada i de l’Empresa (Publicitat i RRPP)

    Assignatura  3: Infrastructure Economics and Policy (MEBA)

    Assignatura  4: Introducció a l’Economia (GEAO)

El material docent és accessible a través del Campus Virtual de la UAB.

Horari de consulta (Departament d’Economia Aplicada, despatx B3-0124)

Primer semestre:   Dimarts de 15:30 a 17h i dijous de 12 a 13:30h.

Segon semestre:   Dimarts de 12 a 13:30h i dijous de 15:30 a 17h.