Promise Project

Promoure la participació de la joventut i la Mobilització Social (PROMISE en anglès) és un projecte d’investigació finançat per la UE amb l’objectiu d’explorar el paper dels joves en la conformació de la societat; passat, present i futur.

El projecte reuneix a dotze centres col·laboradors a Estònia, Finlàndia, Alemanya, Itàlia, Portugal, Eslovàquia, Espanya, la Federació de Rússia, Croàcia i el Regne Unit.

Aquest projecte està finançat pel Programa Horitzó 2020 de Recerca i Innovació de la Comissió Europea, Conveni de subvenció no. 693221. Amb una durada de tres anys a partir de maig 2016 a abril 2019.

Objectius

Els joves solen estar a l’avantguarda del canvi social, cultural i polític, sovint impulsat per la seva energia i creativitat, però també per la seva frustració davant els reptes a que s’enfronten. PROMISE té com a objectiu investigar les respostes dels joves a aquests desafiaments, i busca la manera de transformar això en l’assoliment social positiu. A través de la comprensió de les experiències, valors i actituds de la joventut europea PROMISE arribarà al cor de les barreres i oportunitats per a la participació social.

PROMISE es centra específicament en els joves en conflicte “amb l’autoritat”, i en general, per tant, en conflicte amb les normes socials. Sostenim que aquests joves en conflicte són vistos com els més problemàtics en termes de compromís social positiu, sovint desencadenant respostes negatives i punitives de l’autoritat, que al seu torn fomenten la marginació i l’estigmatització. Els efectes negatius de l’estigma i la marginació redueixen les oportunitats perquè els joves s’involucrin de manera positiva en l’acció social, i com a resultat, gran part de la creativitat, la innovació i l’energia dins d’aquests grups es dirigeix lluny d’un canvi social positiu. PROMISE creu que els joves en conflicte presenten importants oportunitats per al canvi i per tant ha de ser el focus principal dels polítics i professionals.