El projecte té quatre objectius principals:

a) l’anàlisi de la locució d’AD, amb focus en els aspectes prosòdics i identificant les preferències dels usuaris respecte a la transmissió oral;

b) l’estudi de la traducció d’AD com procés de creació en parelles d’idiomes poc investigades com castellà/català i xinès, i provar la recepció de l’usuari;

c) l’anàlisi de la presència i ús potencial de l’AD en un escenari típicament dirigit a adults joves (videojocs), identificant les necessitats de l’usuari i els requisits;

d) l’estudi de l’AD a l’òpera, un escenari típicament dirigit a adults d’edat més avançada, identificant les necessitats de l’usuari i els requisits.

La metodologia del projecte combinarà la recerca descriptiva i proves experimentals amb usuaris per mitjà de qüestionaris, entrevistes i/o grups focals.