El Grup de Fiabilitat de Dispositius i Circuits Electrònics (REDEC) forma part del Departament d’Enginyeria Electrònica (DEE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La seva recerca es focalitza en els dispositius i circuits propis de tecnologies CMOS micro i nanoelectròniques.

 – Sinano Institute

 – Nanovar

REDEC està ubicat a l’Escola d’Enginyeria (EE), situada al Campus de Bellaterra de la UAB i és responsable d’impartir docència de l’àrea d’Electrònica en diferents titulacions (Enginyeria Electrònica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica de Telecomunicació…), així com en el Màster en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica.