Equip del SDPP

En SDPP està format per les següents persones:

Directora Científica

Dra Maite Carrassón López de Letona

FPadros

Director tècnic

Dr. Francesc Padrós i Bover

MConstenla

Investigadora i account manager

Dra. Maria Constenla Matalobos