El Grup de recerca d’Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització uneix a investigadors/es de diverses institucions acadèmiques i entitats socials per analitzar de manera sistemàtica i multidisciplinar els models socioeconòmics i polítiques públiques relacionades amb la producció d’aliments (agrícola, ramadera i pesquera), des de les seves arrels, fins a les conseqüències ambientals, socials i sanitàries, passant per el seu comerç, distribució i consum, així com les alternatives existents.

El grup està format per personal investigador i docent de diferents disciplines acadèmiques (Ciències Ambientals, Sociologia, Veterinària, Ciències Econòmiques, Geografia, Ciències de l’Educació, Ciències Polítiques, etc.).

L’objectiu final és obtenir informació de valor científic a la vegada que d’interès per a la societat en general, i en particular per a les organitzacions camperoles, grups de consumidors/es, moviments socials i ONG´s, i resta d’agents implicats en el desenvolupament rural i la cadena agroalimentària.

Amb les seves activitats, l’ARAG pretén generar propostes que facin possible assolir una alimentació quantitativament i qualitativa adequada i suficient, i els recursos necessaris per a produir-la tenint en compte les tradicions culturals de cada població i que garanteixi una vida psíquica i física satisfactòria, socialment digna i respectuosa amb el medi ambient.

Actualment l’ARAG està coordinat pel professor Xavier Such (Departament de Ciència Animal i dels Aliments).