Des de l’ARAG s’ha impulsat una Diplomatura de Postgrau en Dinamització Local Agroecològica, que es gestiona entre l’IGOP i l’ICTA. La informació completa la trobareu al web del Postgrau DLAE.

 

Diplomatura de Postgrau en Dinamització Local Agroecològica

Títol propi de la Universitat Autònoma de Barcelona

Organizadors: Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) i Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona.Satellite4

Col·laboradors: ARAG-UAB (Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització); Arran de Terra (Eines per a la Dinamització Local Agroecològica); ASAC! i Ecologistes en Acció.

047 (1024x767)IMG_4726 (2) (1024x768)

022 (1024x605)

 

 

 

La Dinamització Local Agroecològica pretén posar en marxa nous processos de generació de sostenibilitat basats en l’Agroecologia. Es tracta d’un paradigma alternatiu de desenvolupament rural i basat en una triple proposta com a disciplina científica, com un conjunt de pràctiques de maneig agrari i com un moviment social transformador.

Davant els deseqHuerta teresaPortada zoom (1024x768)uilibris que genera el sistema agroalimentari industrial i el creixent protagonisme que estant adquirint les qüestions agroalimentàries, la Agroecologia planteja noves iniciatives de transició social i ecològica que transcendeixen el sector agroalimentari. Des de la perspectiva de l’equitat social i la justícia ambiental, aquestes propostes pretenen incidir en la cohesió territorial i social de les àrees rurals, urbanes i periurbanes, així com en20140320_165428 (1024x614) les relacions entre elles. Tot plegat, a partir de la capacitat de les comunitats locals per a decidir com i amb quina finalitat gestionar béns comuns tan bàsics com l’alimentació, la terra, les llavors o l’aigua.

 

Objectius

  • Dotar l’alumnat d’una base teòrica i pràctica sobre l’Agroecologia i les seves aplicacions en territoris rurals, periurbans i urbans.
  • Generar coneixement crític sobre les polítiques públiques, els sectors emergents i les formes d’afrontar els reptes de futur del sistema agroalimentari i dels territoris rurals i periurbans.
  • Generar capacitats per a la planificació, la posada en marxa i la gestió de projectes de Dinamització Local Agroecològica.
  • Preparar l’alumnat per a la recerca orientada a l’acció, des d’una mirada integral sobre el medi rural i periurbà.

 

Persones destinatàries 248 (1024x766)

El curs té una orientació eminentment professional i està destinat a persones interessades en les noves propostes que, des d’una perspectiva de sostenibilitat, promouen la dinamització socioeconòmica i cultural de les àrees rurals i periurbanes:

  • Tècnics / es de l’administració local rural i periurbana; administració agrària, per al Desenvolupament Rural i dels Espais Naturals Protegits.
  • Persones emprenedores interessades en l’Economia Social relacionada amb l’Agricultura Ecològica i el Medi Rural.
  • Persones investigadores i consultores en les àrees d’Agroecologia, Agricultura Ecològica i Desenvolupament Rural.
  • Membres d’entitats socials relacionades amb les dinàmiques territorials, l’Agroecologia i el Desenvolupament Rural Sostenible.

Trobareu més informació al web del Postgrau DLAE