El Centre de Prototips i Solucions Hardware-Software focalitza la seva recerca en el disseny de sistemes encastats basats en plataformes i models, a diferents nivells (HW, FW, eSW, aSW, web) per a l’increment de prestacions i productivitat en el disseny de sistemes electrònics a mida.

El Centre està format per professors, doctors, enginyers i tècnics de reconegut prestigi nacional i internacional, experts en l’especificació, disseny i implementació de prototips orientats a la seva integració en tot tipus solucions microelectróniques en l’àmbit TIC (Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions).

Els prototips i solucions es desenvolupen utilitzant llenguatges d’especificació i disseny (html5, UML, XML, Python, C++, C, Java, SystemC, VHDL), metodologies de codisseny HW/SW i eines de disseny electrònic actuals per als diversos nivells d’abstracció, des de computació encastada d’altes prestacions fins al layout de circuits integrats o impresos flexibles. Per aquests motius, el centre disposa d’una elevada flexibilitat i capacitat d’integració de nous dispositius i components (reals i virtuals) en sistemes electrònics per a diversos entorns d’aplicació, en l’actualitat focalitzats en Automoció/Industrial i IoT/wearables/eHealth.