Maria Rosa Garrido Sardà, (mariarosa.garridosarda@unifr.ch), és membre del grup de recerca Comunicació Intercultural i Estratègies de Negociació del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és investigadora postdoc a l’Institut del Plurilingüisme, Université de Fribourg/ Universität Freiburg (Suïssa). El seu projecte en curs “Humanitarians on the move” (2015-16), supervisat per Prof.Dr. Alexandre Duchêne, investiga la llengua, la mobilitat i la identitat en les trajectòries de treballadors qualificats que travessen fronteres lingüístiques i nacionals per treballar en el sector humanitari.  Els seus interessos de recerca inclouen la llengua, les mobilitats transnacionals i l’exclusió social; la construcció interdiscursiva de les identitats transnacionals en ONG i moviments socials; així com el multilingüisme en l’acollida lingüística de persones nouvingudes adultes en contextos no formals. La seva tesi doctoral (UAB, 2014), supervisada per la Dra. Eva Codó, és una etnografia sociolingüística crítica en múltiples contextos sobre un moviment social anomenat Emmaús.  Perfil a Academia.edu 
 

Publicacions

 • Garrido, Maria Rosa (accepted, 2018). Storytelling practices in the construction of sameness in a transnational social movement. In Adriana Patiño-Santos and Ana María Relaño-Pastor (Eds.), Storytelling in Globalized Spaces: A Linguistic Ethnographic Perspective. Special Issue of International Journal of the Sociology of Language. 
 • Sabaté Dalmau, Maria; Garrido, Maria Rosa & Codó, Eva (2017). Language-mediated Services for Migrants: Monolingualist Institutional Regimes and Translinguistic User Practices. In Suresh Canagarajah (Ed.), The Routledge Handbook of Migration and Language. London: Routledge.
 • Garrido, Maria Rosa (2017). Multilingualism and cosmopolitanism in the construction of a humanitarian elite. In Adam Jaworski and Crispin Thurlow (Eds.), Elite discourse: The rhethorics of status and privilege, Special Issue of Social Semiotics, 27 (3): 359-369. 
 •  Garrido, Maria Rosa & Codó, Eva (2017). Deskilling and delanguaging African migrants in Barcelona: Pathways of labour market incorporation and the value of “global” English. Globalisation, Societies and Education, 15 (1): 29-49. 
 • Garrido, Maria Rosa (2016). «The homeless charity that works »: A critical sociolinguistic analysis of charity discourses and English-only ideologies in Emmaus London. In Mi-Cha Flubacher, Catherine Diederich & Philipp Dankel (Eds.), New perspectives in empirical linguistics: Studies from young researchers in Switzerland, Special Issue of Bulletin Suisse de Linguistique Apliquée, 104: 9-26.  
 • Garrido, Maria Rosa & Moore, Emilee (2016). “We can speak we do it our way”: Linguistic ideologies in Catalan adolescents’ language biography raps. Dins Emilee Moore, Maria Rosa Garrido & Cristina Aliagas (Eds.) Hip Hop, language and identity: Bridging organic learning and institutional learning spaces, Special Issue of Linguistics and Education. http://dx.doi.org/10.1016/j.linged.2016.07.006
 • Aliagas, Cristina; Garrido, Maria Rosa & Moore, Emilee (2016). Hip Hop, language and identity: Bridging organic learning and institutional learning spaces. Dins Emilee Moore, Maria Rosa Garrido & Cristina Aliagas (Eds.) Hip Hop, language and identity: Bridging organic learning and institutional learning spaces, Special Issue of Linguistics and Educationhttp://dx.doi.org/10.1016/j.linged.2016.08.001
 • Garrido, Maria Rosa & Oliva, Xavier. 2015. A multilingual, collaborative and functional literacy approach to Catalan language learning in a voluntary settlement project. In: Simpson, James & Whiteside, Anne (Eds.), Adult language education and migration: Challenging agendas in policy and practice (pp.94-106)London: Routledge.
 • Garrido, Maria Rosa.2014. Emmaus as a transnational imagined community: Language, interdiscursivity and stratification in a social movement. Tesi doctoral no publicada: Universitat Autònoma de Barcelona. TDX: http://www.tdx.cat/handle/10803/285359
 • Garrido, Maria Rosa & Codó, Eva. 2014. Deskilling and delanguaging African migrants in Barcelona: Pathways of labour market incorporation and the vlaue of “global” English. Globalisation, Societies and Education. 
 • Codó, Eva & Garrido, Maria Rosa. 2014. Shifting discourses of migrant incorporation at a time of crisis: Understanding the articulation of language and labour in the Catalan non-governmental sector. International Journal of Multilingualism, 11 (4), p. 389-408. 
 • Garrido, Maria Rosa. 2013. La gestió del multilingüisme en els serveis d’acollida de les ONG: un estudi de cas. Dins Vila, F. Xavier i Salvat, E. (Eds.), Noves immigracions i llengües. Barcelona: MRR. 
 • Garrido, Maria Rosa. 2010. ’If you slept in Catalunya you know that here it’s a paradise’: Multilingual Practices and Ideologies in a Residential Project for Migrants. Treball de recerca no publicat: Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 • Codó, Eva i Maria Rosa Garrido. 2010. Ideologies and practices of multilingualism in bureaucratic and legal advice encounters. Dins Márquez-Reiter, R. i L. Martin Rojo (eds.) Sociolinguistic and pragmatic aspects of institutional discourse: Service encounters in multilingual and multicultural contexts, número especial de Sociolinguistic Studies 4 (2): 297-332.

 

 • Garrido, Maria Rosa. 2010. Tensions ideològiques sobre “la llengua d’acollida” en un projecte residencial per a migrants. Llengua, societat i comunicació 8: 9-26.

 

 

Currículum

Descarrega el currículum de Maria Rosa Garrido Sardà