Les imatges que figuren a continuació s’han extret de Morguefile i de Flickr, i cada una d’elles porta al seu lloc web original. Si algú considera que l’ús que se’n fa no és l’adequat, es pot posar en contacte amb la Biblioteca de Ciència i Tecnologia i n’eliminarem les imatges indicades.

Juan Ramón
Rodríguez
Melodi2
o5com
Hotblack
Joan M. Mas
Utagawa Kyniyoshi
Danishdynamite
Kathryn (Katmary)