zzzz
2023. Infla’t de ciència. Temporada 4
2021. Científiques citen científiques.
2020. Càtedra amb nom de dona.
2019.
Viatges de ciència.
2018. Margarita Salas.
2022. Infla’t de ciència. Temporada 3.
2021. Infla't de ciència. Temporada 2.
2021. Infla’t de ciència. Temporada 2.
2019. Novembre. Blade Runner.
2018. Frankenstein 200 anys.
2018. Al xiringuinto de la BCT.
2022. Editar la ciència. Errata naturae.
2020. Lectures sobre canvi climàtic.
2019. La Taula Periòdica científiques.
2018.
Atura’t i llegeix
.
2018. Dones {amb, de, i} ciència.
2021. Matemàtiques i Covid-19.
2020.
Infla’t de ciència.
2019. La Taula Periòdica fa 150 anys!
2018. #cienciaciutadana.
cxll2015alicia2
2015. 150 anys d’Alícia al País de les Meravelles.