rothwellmaryshelley
Retrat de Mary Shelley, per Richard Rothwell (1840)

Mary Wollstonecraft Godwin, més coneguda amb el nom de casada de Mary Shelley, va néixer a Londres el 30 d’agost de 1797 en una família de lliurepensadors. La seva mare, Mary Wollstonecraft, era una escriptora i filòsofa,  ferma defensora del feminisme. I el seu pare, William Godwin, també era filòsof, escriptor, editor i periodista. Deu dies després del part, la mare moriria; i, a partir de llavors, el pare es faria càrrec d’ella i de Fanny Imlay, germanastra de Mary per part de mare. Malgrat els problemes econòmics, Godwin va donar a Mary una bona educació, excepcional inclús per a la seva època. El 1801 aquest es tornaria a casar, amb Mary Jane Clairmont, que aportava dos fills anteriors al matrimoni i li donaria un segon fill. Mary sempre venerarà la seva mare, i no mantindrà gaire bona relació amb la dona del seu pare.

Amb disset anys, Mary va conèixer Percy Bysshe Shelley, un seguidor polític de Godwin. Tot i ser d’origen aristocràtic, era un escriptor de tendències radicals que havia renegat de la seva classe. I, en iniciar la seva relació, ell ja era casat. Això no impedí que Mary fugís de casa del seu pare per instal·lar-se temporalment a França amb Shelley, el 1814.

En tornar a Anglaterra un mes més tard, el rebuig social per a la parella fou absolut. Mary va perdre la seva primera filla, els deutes econòmics els ofegaven cada cop més i van haver d’assumir la responsabilitat del suïcidi de Harriet Shelley, l’encara esposa de Percy. Malgrat tot, el 1816 Mary i ell es casaren, i visqueren entre Anglaterra, França i Itàlia.

De tota manera, la felicitat els hi fou esquiva: van perdre dos fills més i el 1822 Percy Shelley s’ofegà a causa d’una tempesta quan encara no havia fet els 30 anys. En quedar vídua, Mary tornà definitivament a Anglaterra on es dedicà a escriure i a l’únic fill que va sobreviure, en Percy Florence. Els darrers anys van suposar per a ella un patiment constant per un tumor cerebral, fins a la seva mort a Londres l’1 de febrer de 1851. Tan sols tenia 53 anys.

Més informació: