Si entreu a la Facultat de Ciències per l’entrada nord de l’edifici veureu que, a la dreta, a tocar de les dependències destinades al Departament de Química, hi ha una taula periòdica que us dona la benvinguda.

tpquimica01

Aquesta taula periòdica es va instal·lar el 2015 per commemorar els 30 anys del Departament de Química (1985-2015) de la UAB.
Després de considerar diverses opcions es va decidir encarregar-ne una de ceràmica i colors ben vius a l’artista ceramista Xus Montoya Castejón.
La forma de presentació de la mateixa es va discutir amb els membres del Departament de Química i, finalment, es va decidir la que hi ha actualment, que es correspon amb la forma convencional de presentar-la, tot i que no és la única!
Aquesta taula periòdica s’ha convertit en una icona de les Facultats de Ciències i Biociències.

El finançament per poder dur a terme el projecte, a més del Departament de Química i la Facultat de Ciències, va venir per part de Henkel, la Societat Catalana de Química i la Secció Catalana de la Real Sociedad Española de Química.

Característiques tècniques

El punt de partida era representar la taula periòdica dels elements per adaptar-la a un espai vertical de 2x3m aproximadament. Calia determinar quines dimensions, relleu i textures tindria cada mòdul, escollir la millor tipografia possible i aconseguir-ne els colors donats.

Quant a les dimensions de cada mòdul, tenint en compte l’espai a ocupar i l’encongiment del fang ( un 10%), es va calcular que cada una de les 120 peces farien 20x20cm.

I per a la tipografia, segons la mida del mòdul i la ubicació de l’obra, es va optar per fer el número i el símbol de cada element en relleu. D’aquesta manera, el conjunt disposaria d’una riquesa de llums i ombres imponent, i milloraria la seva visualització.

xusm04 xusm01 xusm02

Cada mòdul es va fer sobre una planxa de refractari de 10mm de gruix sobre la que es col·locaria símbol i número de 5mm de gruix.

Una plantilla dissenyada digitalment i impresa a escala natural va fer possible traspassar del model al paper i d’aquest al fang.

La tercera qüestió i la més compromesa era la representació dels colors dels diferents elements per a que s’acostessin el màxim possible al model. I fent una sèrie de proves d’esmalts amb diferents bases es van aconseguir els més apropiats.

Els materials emprats van ser: el refractari albí per les seves característiques, la seva resistència i color; i una base d’esmalt transparent brillant d’alta temperatura acolorida amb òxids i colorants per aconseguir la gamma requerida.

xusm05A continuació es detalla el procés de treball seguit, un cop definits el mòdul i els colors:

  • Tallar les rajoles amb plantilla
  • Tallar i enganxar símbols i números a cada mòdul
  • Assecatge
  • Cocció a 980ºC
  • Esmalt a pistola i decoració manual a pinzell amb òxid de manganés de símbols i números
  • Cocció a 1220ºC