A dia d’avui, es poden trobar gran varietat de taules periòdiques. La majoria presenten l’ordenació tradicional proposada per G. T. Seaborg, però també existeixen d’altres. En aquesta secció es presenten algunes de les taules periòdiques editades per la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) que és l’autoritat responsable de fixar la nomenclatura dels elements, les seves masses atòmiques, així com validar la descoberta de nous elements. També es presenten algunes taules periòdiques editades per la Societat Catalana de Química. Finalment es mostren altres ordenacions curioses i poc habituals.

IUPAC

La International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) va ser fundada l’any 1919 i actualment és l’autoritat mundial responsable d’establir la nomenclatura i terminologia química, els mètodes estandarditzats de mesura i les masses atòmiques dels elements. També s’encarrega de fixar els criteris per establir la descoberta d’un nou element i coordinar el procés de nomenclatura d’aquest nou element.

taulaiupac

Les taules periòdiques de la Societat Catalana de Química

La Societat Catalana de Química (SCQ) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) que pretén potenciar el paper de la Química en la societat catalana en general.Entre les moltes activitats que la SCQ realitza hi ha la publicació de la taula periòdica en català. La primera versió data del 1985 i s’ha actualitzat fins a sis vegades.

Altres representacions de la taula periòdica

Al llarg de l’evolució de la taula periòdica s’han proposat representacions alternatives de la taula periòdica. Existeixen representacions bidimensionals en forma de piràmide, espiral, cíclica, etc. així com distribucions tridimensionals.

taules01 taules02