Amb un nivell econòmic i cultural equiparable al del seu veí del sud, el Canadà és més pobre en fundacions privades, segurament degut al diferent sistema legal, referent a impostos i herències. Hem d’esmentar la McMichael Canadian Art Collection (Kleinburg, Ontario) i el museu d’art islàmic de Toronto, format per la dinastia ismaelita dels Aga Khans, que també subvencionen altres activitats mitjançant l’Aga Khan Trust for Culture (Ginebra, Suïssa).