El projecte analitza la concentració i articulació territorial d’iniciatives de coproducció procomú (Iniciatives a través de les quals la ciutadania s’auto-proveeix de serveis amb el suport de governs locals) a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus efectes en termes de desenvolupament territorial i justícia socioambiental. Per fer-ho, es va dur a terme un anàlisi estadística a partir de les cartografies existents, i dos estudis de cas territorialitzats. 

Segons l’anàlisi estadística, les iniciatives procomú representen el 40% de les 1.160 iniciatives ciutadanes cartografiades dins de l’AMB. L’activitat procomú es concentra en un 40% a la ciutat de Barcelona. Si es parla per sectors les iniciatives procomú s’engloben en un 50% en els sectors de “agroecologia, energia i medi-ambient” i “cultura i oci”. Aproximadament un terç d’aquesta activitat es desenvolupa en col·laboració amb el govern, fonamentalment local.  Els estudis de cas mostren que les iniciatives procomú tenen un impacte positiu en la promoció de teixit associatiu i de les cadenes de valor respectuoses amb el medi ambient, així com en la cohesió social i la integració de grups vulnerables.

Els estudis també il·lustren la importància relativa de diferents iniciatives en funció de la seva posició en les xarxes d’informació i cooperació que hi ha entre elles. També es destaca l’existència d’experiències d’èxit en quant a la col·laboració amb l’administració pública però també certa sensació de frustració i escepticisme. 

Paraules clau: procomúns urbans, coproducció, Area Metropolitana de Barcelona, política econòmica local, anàlisi espacial, estudi de cas.

Fitxa resum del projecte: Coproducció procomú i desenvolupament territorial a l’AMB.

EN

Final report_Commons coproduction (04/14/20)
ProComu_Executive Summary_2020

ES

ProComu_Informe Ejecutivo_2020
Recomendaciones_2020

CAT

ProComu Informe Executiu 2020
Recomanacions_2020